Snorkelmask återkallas på grund av allvarlig säkerhetsrisk

Nyhet: 12 februari 2021
Företaget Intersport återkallar en snorkelmask för juniorer. Det uppenbara scenariot att vatten tränger in i masken har inte analyserats innan produkten släpptes ut på marknaden.

Intersport har inlett en frivillig återkallelse av Tec snorkelmask JR i samtliga färger. 

Det uppenbara scenariot att vatten tränger in i masken, med tillhörande drunkningsrisk, har inte analyserats innan produkten släpptes ut på marknaden. 

Bilder och artikelnummer på de berörda snorkelmaskerna hittar du på sidan för återkallelser