Sprida kunskap om hållbar konsumtion

Nyhet: 16 november 2021
Vi vill leva mer hållbart, men många tycker det är svårt att veta hur man faktiskt kan göra skillnad. Brist på kunskap och pålitlig information skapar osäkerhet. Regeringen har gett Konsumentverket uppdraget att sprida information som kan hjälpa fler konsumenter till mer hållbara val i vardagen.
Eva Holmgren

Konsumentverket ska nå aktörer som kan hjälpa till att sprida information om hållbar konsumtion till konsumenter. Uppdraget syftar till att göra hållbara val enklare för konsumenter, genom att sprida pålitlig och oberoende information från Hallå konsuments webbplats, myndighetens upplysningstjänst för konsumenter.

Projektledare för uppdraget, Eva Holmgren, har varit med sedan starten av Hallå konsument och ser vikten av regeringsuppdraget.

– Genom åren har vi sett att konsumenter framförallt vänder sig till Hallå konsument när man har råkat ut för ett konsumentproblem, till exempel i samband med ett bilköp eller återbetalning av en inställd resa, berättar Eva. Men vi har även som uppdrag att ge information om miljömässigt hållbar konsumtion, dock tänker inte konsumenterna på oss i det sammanhanget.

Flera myndigheter på en webbplats

På Hallå konsuments webbplats finns samlad information om miljömässigt hållbar konsumtion inom flera områden. Innehållet koordineras av Konsumentverket och är gemensamt framtaget av flera myndigheter med expertis inom miljöområdet.

– Genom det specifika uppdraget ska vi ta hjälp av andra aktörer för att nå konsumenter i olika sammanhang och på så vis höja kännedomen och användningen av den här typen av innehåll, säger Eva.

Vill du och din organisation hjälpa oss i vårt uppdrag, finns mer information på vår webbplats

De samverkande myndigheterna presenteras på Hallå konsuments webbplats

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats