Svårt att jämföra och välja båtförsäkring

Nyhet: 10 juni 2021
Det kan vara svårt för konsumenter att få ett passande försäkringsskydd för sin båt. Det visar en granskning från Konsumentverket. Försäkringarna skiljer sig åt och det kan vara knepigt för en konsument att jämföra olika försäkringar och förstå vilken som passar bäst.

Konsumentverket har genomfört en granskning av fem olika båtförsäkringar som tillsammans representerar en stor del av den svenska båtförsäkringsmarknaden. Granskningen har tittat på marknadsföring, avtalsvillkor och information till konsumenter. I flera fall har Konsumentverket hittat brister i försäkringarna. Det handlar till exempel om

  • marknadsföring som skapar en övertro till vad försäkringen verkligen täcker,
  • avtalsvillkor som gör att konsumenter i vissa situationer helt förlorar rätten till ersättning i stället för att få ersättningen nedskriven och
  • brister i de så kallade produktfaktabladen som ska ges till konsumenter innan avtal ingås för att förenkla för konsumenten att kunna jämföra försäkringar.

Svårt att jämföra

Båtförsäkringar skiljer sig en del från vanliga försäkringar som bil- och hemförsäkring. Där de senare påminner om varandra och är relativt enkla att jämföra är båtförsäkringar uppbyggda, paketerade och namngivna på olika sätt. Det gör det svårt för konsumenter att jämföra innehållet och förstå exakt vad försäkringen täcker och vilka undantag som gäller. Konsumentverkets granskning tar upp flera inslag som är utmärkande för båtförsäkring, till exempel krav på aktsamhet som inte alla båtägare känner till och förhöjda självrisker.

– Det första du ska göra är att undersöka om du har ett skydd via din hemförsäkring och vilka händelser det skyddet omfattar. Hemförsäkringen kan till exempel omfatta stöld om du har en mindre båt men oftast inte om båten är större eller dyrare, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket.

– Det är viktigt att fundera på vilka risker du ser framför dig för just din båt och hur du kommer att använda den och att du jämför olika bolags villkor och priser så att du hittar en försäkring som passar just dina behov.

 Dialog med granskade bolag

Konsumentverket har inlett dialog med de granskade bolagen för att få till rättelser där myndigheten har hittat överträdelser. I Konsumentverkets granskning ingår följande fem bolag: 

  • Atlantica Båtförsäkring
  • Alandia Försäkring
  • Pantaenius
  • Svedea
  • Svenska Sjö

Här kan du ladda ner granskningen i sin helhet.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.