Tänk efter före du köper evenemangbiljetter, årets julklapp

Nyhet: 29 november 2021
Årets julklapp är en evenemangsbiljett. Men vad gäller egentligen om evenemanget ställs in eller flyttas? Och vad gäller om jag inte kan visa upp ett vaccinationspass?
Vårdpersonal hjälper äldre kvinna med mobiltelefon

Om ett evenemang ställs in eller flyttas, ska du kunna få tillbaka pengarna för biljetten. Det gäller oavsett av vilken anledning evenemanget inte genomförs. Företaget kan inte hänvisa till så kallat "force majeure", det vill säga omständigheter de inte råder över.

Om delar av evenemanget har blivit inställt, exempelvis vid en festival med flera artister, kan du ha rätt att få pengarna tillbaka eller prisavdrag. 

Klaga till arrangören 

Har du köpt biljetten från ett företag kan du börja med att läsa avtalsvillkoren. Där ska det framgå om du ska vända dig till biljettförsäljaren eller arrangören för att ställa krav på återbetalning. Ta sedan skriftlig kontakt med företaget, exempelvis via mejl. Då har du bevis på att du har klagat och vad som sagts mellan dig och företaget. 

Vad gäller om jag har köpt biljetten från en privatperson?

Om du har köpt biljetten från en annan privatperson kan du prova att ställa krav till arrangören för evenemanget, gärna via mejl. Eftersom du inte har något avtal med arrangören är det inte säkert att du kan kräva någon ersättning.

Vad kan jag göra om jag saknar vaccinationspass?

Från och med 1 december införs krav på vaccinationspass för evenemang inomhus med fler än 100 deltagare. Vi har fått frågan om man kan få pengarna tillbaka för biljetten om man av olika anledningar saknar vaccinationspass. Idag finns inget rakt svar eftersom rättsläget är oklart. Det är långt ifrån säkert att situationen som kan uppstå vid krav på vaccinationsbevis, kan jämföras med att konsumenter har rätt till återbetalning vid inställt evenemang.

Trots krav på vaccinationsbevis så genomförs evenemangen och som konsument har man en möjlighet att delta om man är vaccinerad. För att få ett klart rättsläge behöver frågan prövas av domstol. Det är däremot viktigt att arrangörerna nu upplyser konsumenter om vad som gäller vid varje enskilt evenemang, inklusive krav på vaccinationsbevis. Om arrangörer inte lämnar tydlig information skulle marknadsföringen i vissa fall kunna ses som vilseledande.  

Mer om vaccinationspass och hur du skaffar det på E-hälsomyndighetens webbplats

Mer information om vad som gäller för konsert- och evenemangsbiljetter finns på Hallå konsuments webbplats