Tobaksbolag fälls för sponsring av festivaler

Nyhet: 22 juni 2021
JTI Sweden AB fälls av Patent- och marknadsdomstolen för att ha brutit mot tobakslagen när bolaget sponsrade festivaler under 2019.

JTI, som säljer flera kända cigarett- och snusmärken, ingick ett avtal med en festivalarrangör om att bara bolagets produkter skulle få säljas på festivalerna.

Nu konstaterar domstolen att uppgörelsen är att betrakta som sponsring och att det bryter mot lagen om tobak och liknande produkter. Det är första gången som tobakssponsring prövas i domstol.

Domen är förknippad med ett vite på tre miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget framöver bryter mot domen.

JTI Sweden AB är ett bolag inom Japan Tobacco International-koncernen, som är en av världens största tobakskoncerner. Företaget tillverkar och säljer tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter till återförsäljare i bland annat Sverige.

När Konsumentverket inledde ett tillsynsärende mot bolaget valde det att säga upp samarbetsavtalet med festivalarrangören 2020.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.