Varning för oseriös telefonförsäljning av elavtal

Nyhet: 7 juni 2021
Nu varnar Konsumentverket och Konsumenternas Energimarknadsbyrå för oseriös telefonförsäljning av elavtal.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå får just nu mängder med klagomål från personer som känner sig lurade att teckna elavtal av telefonförsäljare. Något som även återspeglas i anmälningar till Konsumentverket.

Viktig information utelämnas

Upprörda kunder berättar liknande historier om hur de blivit lurade. En telefonförsäljare ringer och utger sig många gånger för att representera kundens nuvarande elhandlare. När säljaren presenterar erbjudandet så är det vanligt att viktig information om bindningstiden eller uppsägningstiden utelämnas och att priset beskrivs som mycket mer fördelaktigt än vad det i verkligheten är.

Försöker få kunden att svara ”ja” på sms

Efter en presentation av erbjudandet försöker säljaren få kunden att besvara ett sms. Det sker oftast genom att påstå att kunden är tvungen att svara på sms-meddelandet för att få mer information om avtalet. Säljarna beskrivs ofta som mycket forcerande.

När kunden svarar på sms-meddelandet används det sedan som en avtalsbekräftelse. Det påstådda avtalet har ofta lång bindningstid och ett betydligt högre pris än vad kunden tidigare har haft.

– Genom anmälningar har vi sett flera exempel på hur konsumenter vilseleds att tacka ja till långa och dyra avtal bara för att de har övertalats att svara ja på ett sms. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Dessutom anser vi att avtalet i så fall är ogiltigt, säger Ulrika Edlund, jurist vid Konsumentverket.

Lägg på direkt om du inte vill teckna avtal

Enligt klagomålen är det både konsumenter och personer som driver mindre företag som drabbas. För den som drabbas är det ofta mycket svårt att ta sig ur det påstådda elavtalet.

– Klagomålen är så pass allvarliga vill vi ge dig rådet att direkt avsluta samtal med telefonförsäljare om du inte vill teckna elavtal, säger Thomas Björkström vid Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Du hittar mer information om varningen på Energimarknadsbyråns webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.