Domstolen stoppar Usecurity

Nyhet: 21 mars 2022
Många konsumenter har drabbats av företaget Increment Security Group Gothias telefonförsäljning av bland annat ID-skyddstjänster. Nu har domstolen fattat ett beslut angående företagets kritiserade metoder – i väntan på dom.
Äldre man talar i telefon.

Många drabbade

Under knappt två år har runt 600 anmälningar mot bolaget kommit in till Konsumentverket och Polisen. Bolaget säljer allt från brandfiltar och ID-skyddstjänster till omega-3 tabletter, under en rad olika namn som Usecurity, Gothia Brandskydd, Gothia Kosttillskott och E-juristen. Namnet Viviparus använder bolaget på sina fakturor. I december 2021 stämde Konsumentombudsmannen, KO, företaget.

Miljonvite

Om företaget bryter mot någon av domstolens sex punkter i beslutet kan domstolen döma ut ett vite på en miljon kronor per punkt, i månaden. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget bryter mot någon av punkterna.

Det interimistiska beslutet gäller med omedelbar verkan och fram till att domen kommer. Beslutet meddelades den 4 februari i år. Det har nu vunnit laga kraft och går inte längre att överklaga.

Beslutet innebär bland annat att företaget inte felaktigt får påstå att konsumenterna är kunder hos företaget. Företaget får inte heller lura konsumenterna att signera ett avtals-sms under förespegling att de till exempel avslutar ett abonnemang eller bara bekräftar sina kontaktuppgifter. Företaget förbjuds också att kräva betalt för varor och tjänster som konsumenten inte har beställt. 

Måste vara tydliga

Företaget måste också tydligt uppge i början av telefonsamtalet vilket företag det är som ringer och att deras syfte är att sälja varor eller tjänster.

– Många som kontaktat oss känner sig minst sagt vilseledda. Enligt vår bedömning bryter bolaget mot lagen på flera sätt. Därför är vi tacksamma över domstolens beslut att stoppa bolagets metoder i väntan på dom, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.