Eko-märkningar måste förklaras i reklamen

Nyhet: 7 september 2022
Domstolen förbjuder företaget Midsona, med varumärket Urtekram, att säga i reklamen att produkter är certifierade med en miljömärkning utan att samtidigt informera om vad märkningen innebär.

I takt med konsumenternas ökade miljöintresse har reklam med miljöbudskap och miljömärkningar blivit allt vanligare. Men det kan vara svårt att veta vad orden och märkningarna betyder och vilka krav lagen ställer på miljöbudskap. Konsumentombudsmannen, KO, har därför drivit ett mål i domstol för att få fram praxis.

Märkningar måste förklaras

Patent- och marknadsdomstolen har tidigare förbjudit en rad vaga miljöpåståenden i företagets reklam för hud- och hårvårdsprodukter. Domstolen ansåg dock att hänvisningar till att produkterna var tredjepartscertifierade enligt en viss märkning var tillåtna. KO höll inte med om detta, utan ansåg att även sådana hänvisningar var otydliga och att man inte kan förutsätta att konsumenter vet vad märkningen innebär om den inte förklaras. Företaget ansåg att märkningen var känd och därför inte behövde förklaras, mer än på företagets webbplats.

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar nu den tidigare domen och ger KO rätt. Märkningen måste förklaras, det går inte att förlita sig på att konsumenterna redan känner till den. Domstolen finner därför att marknadsföringen är vilseledande och strider mot marknadsföringslagen.

Viktigt för konsumenterna

–Det är bra att domstolen slår fast att miljöpåståenden och miljömärkningar måste förklaras. Och att informationen ska ges på ett lättillgängligt och tydligt sätt i omedelbar närhet till märkningar och påståenden. Det underlättar för konsumenter som vill handla med hänsyn till miljön, säger Ida Nyström, processråd vid KO.

Mer om dom i målet KO – Midsona (Urtekram)