Enklare att avsluta Amazon Prime efter gemensam EU-insats

Nyhet: 1 juli 2022
Företaget Amazon kommer efter dialog med EU-kommissionen och europeiska konsumentskyddsnätverket (Consumer Protection Cooperation (CPC) Network) vidta åtgärder som gör det enklare för konsumenter att avsluta prenumerationer på tjänsten Amazon Prime.

Amazon Prime är en streamingtjänst som erbjuder film och TV-serier. Tidigare har konsumenter som velat avsluta sin prenumeration av tjänsten behövt gå igenom flera webbsidor med distraherande information och otydliga knappval för att avsluta prenumerationen. Nu kommer Amazon att göra det möjligt för konsumenter att avsluta prenumerationen i två steg utan förvirrande varningar. 

Amazon har åtagit sig att genomföra dessa förändringar på alla sina webbplatser inom EU som ett led i att göra det enklare för konsumenter att avsluta sina prenumerationer. EU-kommissionen och CPC-nätverket, som Konsumentverket är en del av, kommer att fortsätta att följa genomförandet av företagets åtaganden. 

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande.

Vilseledande webbdesign försvårar för konsumenter 

Att använda tekniker som på ett vilseledande sätt påverkar konsumentens val genom webbdesign är ett hinder för välfungerande konsumentmarknader och tas upp i Konsumentverkets rapport Konsumtion på villovägar. Rapporten som redovisar svårigheter och problem kopplade till digitaliseringen av konsumentmarknaderna.

Du når rapporten på vår webbplats.