Företag förbjuds använda skrämseltaktik vid telefonförsäljning

Nyhet: 4 mars 2022
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder företaget Nordiska Bevakningsgruppen AB att skrämma konsumenter och på så vis få dem att köpa en ”ID-bevakningstjänst” vid telefonförsäljning. Domstolen slår även fast att företaget skickat räkningar till dem som aldrig beställt något av företaget. Domstolen förbjuder också företaget att använda bindningstid för tjänsten.
Man i telefon

Domen innebär att bolaget ska betala en halv miljon kronor i marknadsstörningsavgift. Domstolen konstaterar att bolagets metoder inneburit mycket allvarliga överträdelser av lagen.

Många drabbade

Konsumentverket inledde ett tillsynsärende mot företaget redan 2017, och sedan ytterligare ett 2019, och därmed kände bolaget väl till vad i deras försäljningsmetoder som bröt mot lagar och regler. Ändå fortsatte verksamheten. Domstolen anser därför att bolaget agerat medvetet och visat stor nonchalans.

Konsumentverket tog under en period emot över 100 anmälningar samt över 300 klagomål mot bolaget samtidigt som bolaget polisanmäldes av nästan 150 personer.

– Vi är nöjda med domen som går helt på Konsumentombudsmannens linje. Många konsumenter har drabbats genom att hamna i dyra, långa avtal för en tjänst av mycket tveksamt värde, säger Johanna Nyblom, processråd vid KO.

Domstolen förbjuder metoderna

Nordiska Bevakningsgruppen AB förbjuds att skrämma konsumenten genom att använda påståenden som ger konsumenten intryck att hen är utsatt för brott, eller att ett brott snart kommer att drabba just honom eller henne. Vidare förbjuds företaget att ta betalt för något som konsumenten inte beställt. Företaget får inte heller kontakta konsumenter som har Nix-registrerat sina telefoner. Dessutom förbjuds företaget att använda bindningstider på sina avtal.

Bolaget måste också tydligt informera den som blir uppringd om att syftet med samtalet är att sälja en så kallad ID-bevakningstjänst och att sms:et som bolaget skickar ut handlar om att säga ja till att köpa tjänsten.

Två miljoner i vite

Punkterna är förknippade med ett vite på en miljon kronor vardera. Ett vite är framåtsyftande. Om bolaget bryter mot förbudet och inte följer informationskraven kan det komma att dömas att betala sammanlagt två miljoner kronor i vite.

Företaget uppger att det inte längre säljer så kallad ID-bevakningstjänst till konsumenter.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.