Forskningskonferens på räls

Nyhet: 28 april 2022
Under april har Mistra Sustainable Consumption, Sveriges största forskningsprogram om hållbar konsumtion, presenterat sina resultat under en tre dagars tågturné runt om i landet. Städerna som besökts har varit Lund, Falkenberg, Göteborg och slutligen Karlstad. På vägen har fyra år av forskning om omställning till mer hållbar konsumtion presenterats och diskuterats.

Johan Jarelin, utredare på Konsumentverket, har varit delaktig i rapporten ”Avveckla köp-och-släng-samhället” som samordnats av Mistra Sustainable Consumption. Där presenteras fem idéer till styrmedel för en mer hållbar konsumtion. Johan har även varit med och pratat på turnén om vad som krävs för att beslutsfattare ska genomföra förslag för hållbar konsumtion. 

– Att jag blev involverad i rapporten tillsammans med forskarna hängde ihop med det arbete om styrmedel som vi på Konsumentverket samordnat inom ramen för Miljömålsrådet, berättar Johan. På turnéns styrmedelsseminarium i Karlstad pratade jag främst om vilka olika vägar det finns för att förslag på styrning mot en mer hållbar konsumtion kan nå beslutsfattarna på nationell nivå, i första hand regeringen.

Under turnén har Mistra Sustainable Consumption presenterat perspektiv från forskningen och gett exempel på sätt att möjliggöra hållbar konsumtion. Fokusområden för turnén har varit Maten som tema i hållbart semestrande, Hur kan våra semestrar blir klimatmässigt hållbara? och Styrning mot hållbar konsumtion.

– Konsumentverket är en partner i forskningsprogrammet, men vår medverkan har inte varit så omfattande. Vårt dåvarande Forum för miljösmart konsumtion arrangerande ett par webbinarier samt en konferens där forskare från programmet deltog. Vi har också bidragit med att sprida konsumentinriktad information från programmet i våra kommunikationskanaler. Och så medverkade vi förstås i den där rapporten om köp- och slängsamhället.

Tågturnén markerade slutet på forskningsprogrammets inledande fyraårsperiod, och nu har de fått pengar för en ytterligare fyraårsperiod. De forskningssatsningarna är under uppstart och Konsumentverket är fortsatt en partner.

Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream är ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion, både i Sverige och internationellt. Målet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion.

Mer om Mistra Sustainable Consumption hittar du på deras webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.