Försäkringsbolag säljer kapitalförsäkringar utan riskinformation

Nyhet: 22 juni 2022
Många försäkringsbolag missar helt att ge tvingande riskinformation till konsumenter på sina webbplatser. Det visar en granskning Konsumentverket har gjort av kapitalförsäkringar.

Sex av de tolv granskade bolagen saknar riskinformation på webbsidan för sina kapitalförsäkringar. Detta trots att Konsumentverket och Fondbolagens förening har en överenskommelse där det tydligt framgår att bolagen ska redogöra för risker som har samband med produkten som erbjuds. Konsumentverket tycker att det är anmärkningsvärt. Särskilt med tanke på att bristen påpekades redan i en granskning Konsumentverket gjorde 2016.

Granskningen visar också att några av bolagen har väldigt omfattande förköpsinformation. I något fall nästa 20 sidor lång. Med tanke på att förköpsinformationen på ett enkelt sätt ska presentera det huvudsakliga innehållet i kapitalförsäkringen ifrågasätter Konsumentverket rimligheten i att dokumenten är så omfattande.

Granskningen i sin helhet kan laddas ner här. 

Fakta om kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av investeringsprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Kapitalförsäkringar är ett vanligt investeringsalternativ för svenska konsumenter. I slutet av 2021 hade premieinbetalningarna till privata kapitalförsäkringar enligt statistik från Svensk Försäkring ökat allt kraftigare under de senaste två åren. Beräknat på en årsbasis hade premieinbetalningarna ökat med 54,5 % under de senaste fyra kvartalen (november 2021).

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.