Hoppborgar kan fortfarande vara dödsfällor

Pressmeddelande: 28 juni 2022
Trots många allvarliga olyckor fortsätter problemen med farliga hoppborgar. Det visar en ny marknadskontroll från Konsumentverket.

Hoppborgar har under många år varit ett problemområde med bristande säkerhet och allvarliga olyckor. Konsumentverket har via anmälningar och kontroller lärt känna en bransch med stora säkerhetsbrister. Både när det gäller hoppborgarna, rutiner och säkerhetsarrangemang vid användning.

I Sverige har flera allvarliga olyckor inträffat de senaste tio åren, bland annat ett antal skallfrakturer. I andra länder har även flera dödsfall skett när hoppborgar har blåst i väg och barn ramlat ut.

Hundratals brister hittade

I vårens marknadskontroll har Konsumentverket granskat hoppborgar hos tolv företag. Totalt har 92 borgar kontrollerats mot gällande krav. De hundratals säkerhetsbrister som påträffades handlade bland annat om:

  • För höga fallhöjder från borgarna.
  • För låga väggar eller avsaknad av tak vilket kan leda till allvarliga fallskador.
  • Öppningar där barn kan fastna eller klämmas.
  • Risker med fläktar, bland annat med stora öppningar där barn kan stoppa fingrar i roterande delar.


– Vi kan tyvärr åter igen konstatera att branschen har för låg kunskap och dålig inställning till säkerhet. Företagen riskerar barns säkerhet när de inte lever upp till kraven, säger Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket.

För att de farliga borgarna inte ska användas har Konsumentverket utfärdat tillfälliga förbud mot flera av de granskade företagen.

Konsumentverket kommer att fortsätta granska även handhavandet av hoppborgars säkerhet när de ställs upp för användning av barn. Konsumentverket vill även uppmana allmänheten att skicka in anmälningar om man ser misstänkt farliga arrangemang med hoppborgar.

Bra att ha koll på:

Som vuxen kan man själv kolla upp några saker innan man låter barn hoppa i en hoppborg eller liknande uppblåsbar lekutrustning:

  1. att borgen är övervakad av personal
  2. att borgen är förankrad i marken
  3. att det är fritt utrymme och stötdämpande underlag runt borgen som minskar skaderisken vid fall

Läs mer om marknadskontrollen i rapporten Hoppborgar och liknande uppblåsbar lekutrustning

 

Kontaktperson för media:
Anna Strandberg, utredare, nås via presstjänsten, 054 – 19 40 20 eller presstjanst@konsumentverket.se