KO har ordet: Ett konsumentskydd i tiden

Nyhet: 1 september 2022
I våras fick Sverige en helt ny konsumentköplag och nu stärks konsumentskyddet ytterligare. Fyra lagar ändras för att bättre matcha den digitaliserade marknad konsumenten möter.

Det är en rejäl uppryckning av befintlig lagstiftning, en hel del som skyddar och stärker konsumenterna. Inte minst förtydligas reglerna för marknadsföring av prissänkningar. Förhoppningsvis sätter det stopp för oskicket att försäljningspriser jämförs med påstådda priser som aldrig har använts.
– Konsumenter ska inte luras att tro att de gör ett fynd när de inte gör det, säger KO Cecilia Tisell bland annat.

KO har ordet: Ett konsumentskydd i tiden