KO har ordet: Stärkt konsumentskydd för konsumenter som luras på pengar via bankbedrägerier

Nyhet: 23 juni 2022
Konsumenter som förlorat pengar efter att ha lurats att lämna ut bankuppgifter får nu ökade möjligheter att få tillbaka pengar genom ersättning från banken. Detta efter en vägledande dom i Högsta dom stolen. Det skriver Konsumentombudsmannen Cecilia Tisell i KO har ordet.

Tidigare har det inte funnits några vägledande domstolsavgöranden vad det gäller bedömningen av konsumentens agerande vid bankbedrägerier, vilket drabbat många konsumenter.

- Jag anser att detta har drabbat konsumenterna allt för hårt och att de har fått stå för förlusten i allt för hög grad. Det handlar ofta om stora summor och hårdast drabbade är äldre och andra utsatta och sårbara grupper i samhället, säger Cecilia Tisell.

Domen i Högsta domstolen ger vägledning kring bedömningen av begreppet särskild klandervärd. Enligt domen ska agerandet endast klassificeras som särskilt klandervärt om konsumenten var medveten om att det fanns en risk för en obehörig transaktion men ändå lämnade ut uppgifterna till bedragaren. Det är upp till banken att bevisa att konsumenten agerat särskilt klandervärt.

Läs mer i KO har ordet: Stärkt konsumentskydd för konsumenter som luras på pengar via bankbedrägerier.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.