Köpekontrakt för en tryggare affär

Nyhet: 23 februari 2022
När du köper eller säljer en bil eller annat fordon privat gäller inte samma regler som när ett företag är inblandat. Därför är det klokt att skriva ett avtal där det framgår vad säljare och köpare kommit överens om, och vad som gäller. Med köpekontrakten på Konsumentverkets webbplats kan du och din motpart känna er trygga med att ni får med de viktigaste delarna som ett avtal ska innehålla.
Två personer vid bil och köpekontrakt från Konsumentverket

När du säljer eller köper ett fordon privat så gäller köplagen, inte konsumentköplagen. Du kanske anar att skillnaden mellan de två lagarna ligger i rättigheter och skyldigheter – och då har du gissat rätt. Säljer du en exempelvis en bil kan inte köparen ångra köpet, om ni inte kommit överens om något annat. Köparen har däremot rätt att ställa vissa krav på dig om det är något fel på fordonet.

Konflikter

I första hand gäller det som säljare och köpare kommer överens om vid köpet. Finns inget särskilt överenskommet gäller reglerna i köplagen. Samtidigt är den vanligaste konflikten som brukar uppstå att köparen är missnöjd med skicket på fordonet.

– Eftersom beskrivningen av fordonet i annonsen sällan är på samma detaljnivå som i Konsumentverkets köpekontrakt, är det en hel del information som köparen inte får ta del av innan affären, berättar Henric Jonsson, vägledare på Hallå konsument.

En konflikt mellan köpare och säljare kan bli en energikrävande och utdragen historia och det är svårt att i efterhand bestämma vad som faktiskt avtalades. För säljarens del är det bra att kunna visa på att man i ett avtal faktiskt har upplyst om objektets skick och att köparen har tagit del av den informationen.

Vanligast med muntliga avtal

Trots nyttan med skriftliga avtal, är det många som kanske tycker att det är för mycket arbete. Eller så kanske man inte vet var man hittar kontraktsmallar med de viktigaste delarna som ett köpeavtal bör innehålla. Enligt Henric Jonsson är det vanligaste förekommande problemet mellan köpare och säljare att det inte finns ett skriftligt köpekontrakt.

–Jag upplever att det i den absoluta majoriteten av fall rör sig om muntliga avtal. Den enda skriftliga dokumentationen som finns är oftast i annonsen samt eventuella sms eller chattkonversationer mellan köpare och säljare.

När köpare och säljare inte kommer överens kan en domstol pröva tvisten och bägge parter kan behöva ta hjälp av en jurist eller advokat. Det är en situation som kräver både tid och pengar för de inblandade. Både köpare och säljare har med andra ord mycket att vinna på att upprätta ett köpekontrakt.

Köpekontrakt på konsumentverket.se

På Konsumentverket webbplats hittar du köpekontrakt för bland annat bil, husvagn, båt och MC. Kontrakten är till för att underlätta för både köpare och säljare eftersom det ibland kan vara svårt att veta hur köpekontrakt ska se ut och vad de ska innehålla.

– Det är alltid bra att skriva ett köpekontrakt. Då blir det tydligt för båda parter vad som är överenskommet, som till exempel fordonets skick, när betalningen ska ske och tid för leverans, säger Henric Jonsson.

Köpekontrakten laddar du kostnadsfritt ner på vår webbplats:
Köpekontrakt för bil
Köpekontrakt för husbil eller husvagn
Köpekontrakt för båt
Köpekontrakt för mc, moped eller skoter
Köpekontrakt för snöskoter
Köpekontrakt för vattenskoter

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.