Moneygo varnas - tvingas betala miljonbelopp i sanktionsavgift

Nyhet: 26 oktober 2022
Vid en granskning av MoneyGos kreditprövning har Konsumentverket funnit flera brister. Bolaget tilldelas därför en varning som är förenad med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

MoneyGo har tillstånd som konsumentkreditinstitut hos Finansinspektionen och erbjöd vid tiden för granskningen blancolån till konsumenter. Bolaget erbjöd också krediter via en finansieringstjänst till konsumenter där bolaget hjälpte konsumenter att finansiera kapitalvaror i butiker genom att förvärva fordringar av handlare och ingå kreditavtal med konsumenterna.

Allvarliga brister

När MoneyGos redovisning av beviljade krediter granskades av Konsumentverket upptäcktes flera brister. Bristerna är, enligt Konsumentverket, att anse som systematiska och det finns risk för att bolaget har beviljat krediter till konsumenter som saknar återbetalningsförmåga.

Bristerna bedöms även som allvarliga. Därför tilldelas MoneyGo en varning som är förenad med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor. 

Beslutet är överklagat.