Många hyrbilsförmedlare brister i information till konsumenter

Nyhet: 4 juli 2022
Det finns stora brister i hur webbplatser som förmedlar hyrbilar informerar om konsumenträttigheter, det visar en granskning från EU-kommissionen. Knappt hälften av de granskade webbplatserna följde konsumentlagstiftningen. Bristerna fanns i otillräcklig information om reklamationer, försäkringar och pris.

Syftet med granskningen var att kontrollera om webbplatser som förmedlar hyrbilar följer konsumentlagstiftningen. Granskningen genomfördes på 78 europeiska webbplatser som förmedlar hyrbilar, till exempel flygbolag, resebyråer och andra bokningssajter var inkluderade.

Resultatet var nedslående, knappt hälften följde konsumentlagstiftningen. En tredjedel hade bristfällig information om reklamationer eftersom det inte tydligt framgick om konsumenten ska reklamera till förmedlaren av tjänsten eller direkt till hyrbilsföretaget. Nästan hälften av webbplatserna hade otydlig information om vad som ingick eller inte ingick i försäkringen. Det fanns även otydligheter kring priser, till exempel vilka obligatoriska avgifter som finns.

Många hyr bil på semestern och det är bra att ha koll på om man hyr direkt av en hyrbilsfirma eller via till exempel ett flygbolag eller en bokningssajt. Det är viktigt information att ha om en reklamation behöver göras eller om en olycka eller annan oväntad händelse inträffar.

 Att tänka på vid hyra av bil:

  • Läs noggrant igenom hyrbilsavtalet innan du bokar
  • Jämför priser och villkor
  • Ingår fria mil eller begränsad körsträcka?
  • Vad ingår i försäkringen?
  • Hyr du av hyrbilsfirman direkt eller av en förmedlare av tjänsten?

Läs mer om att hyra bil på upplysningstjänsten Hallå konsuments webbplats

Granskningen genomfördes av Sverige och tio andra medlemsländer tillsammans med Norge inom ramen för Consumer Protection Cooperation, CPC.

Läs mer om granskningen i EU-kommissionens pressmeddelande