Orättvisa tilläggsavgifter i kollektivtrafiken anser konsumenter

Nyhet: 23 juni 2022
Bristande information och krånglande appar kan göra det svårt att resa med en giltig biljett i kollektivtrafiken. Anmälningar till Konsumentverket visar att det kan bli dyrt när till exempel en app inte fungerar.

Det blir allt vanligare att köpa biljett till kollektivtrafiken via en mobilapp istället för automat eller försäljningsställe. Bekvämt, tycker många, men inte alltid oproblematiskt. Det visar en genomgång av anmälningar som Konsumentverket har gjort.  

De flesta av anmälningarna handlar om att konsumenterna fått en tilläggsavgift på 1 500 kronor utfärdat vid en biljettkontroll. Vid kontrollen konstateras att konsumenten saknar en giltig biljett. Konsumenter som vänt sig till Konsumentverket har haft en biljett men till exempel betalat fem kronor för lite, saknat ett papperskvitto till biljetten i appen eller vilseletts i appen och köpt fel zonbiljett. Många som anmäler reagerar också på att transportören inte avskriver eller reducerar tilläggsavgiften, trots att det är de som har orsakat eller bidragit till problemet. 
 
– Vi ser att det råder stor frustration hos de som har hamnat i den här situationen. Många upplever det som orättvist att behandlas som resenärer som med avsikt inte velat köpa rätt biljett, säger Fanny Forsling, jurist vid Konsumentverket. 
 
Konsumentverket kommer ta kontakt med berörda transportörer för att gå igenom orsakerna till de problem som anmälningarna beskriver.