Rättsskydd genom hemförsäkringen – okänt och svårt för konsumenter att förstå

Nyhet: 10 oktober 2022
De allra flesta har en hemförsäkring och i den ingår momentet rättsskydd. Något som få känner till och det är dessutom svårt att förstå när man kan beviljas det. Det visar en granskning från Konsumentverket.

Över 96 procent av Sveriges befolkning uppskattas ha en hemförsäkring. Trots att så många omfattas av försäkringen och att alla hem- och villahemförsäkringar innehåller rättsskydd, är det många som inte känner till att de har rättsskydd, vad skyddet innebär och vad som krävs för att rättsskyddet ska kunna användas. Få ansökningar om rättsskydd inkommer till bolagen i jämförelse med anmälda skador inom andra moment i hemförsäkringen.

Rättsskydd genom hemförsäkringen innebär att man, under vissa förutsättningar och upp till vissa belopp, kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader. Rättsskyddet har enligt Konsumentverkets uppfattning en viktig praktisk och ekonomisk funktion för att konsumenter ska kunna tillvarata sina rättigheter, våga anlita juridiskt ombud och få tvister prövade i domstol.

Svårt för konsumenten att förstå 

Vid en genomgång av information och försäkringsvillkor hos åtta försäkringsbolag kan Konsumentverket konstatera att rättsskyddet är en komplex del av hemförsäkringsvillkoren. Informationen är oftast också för kortfattad för att vara tillräcklig. Det gör att det är svårt för den genomsnittlige konsumenten att bilda sig en uppfattning om man kan få rättsskydd eller inte.

Läs mer om granskningen på vår webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.