Vanligt med bilannonser som strider mot gällande rätt

Nyhet: 13 september 2022
Konsumentverket har granskat bilannonser på Blocket, Bytbil.com och Wayke och upptäckt att det är vanligt att företag använder sig av reservationer för felskrivningar och vaga och ospecifika friskrivningar. Något som strider mot gällande rätt.

Av över hundra annonser från bilhandlare på plattformarna Blocket, Bytbil.com och Wayke visade sig var tredje annons innehålla reservation för felskrivningar. Konsumentverkets bedömning är att en sådan formulering står i strid med lagen på flera punkter:

  • Enligt konsumentköplagen ska en vara stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat om varan. Gör den inte det kallas det för ett köprättsligt fel som konsumenten har rätt att reklamera.
  • Om en bilhandlare inte tar något ansvar för att informationen i annonsen stämmer anses marknadsföringen vara vilseledande.
  • Marknadsföringen kan ses som en del av avtalet och om villkoret strider mot tvingande lag anses det vara oskäligt.

 

Granskningen visar att reservationer för felskrivningar förekommer hos både stora och små bilhandlare. Vissa använder till och med formuleringen redan i informationen om företaget, vilket innebär ett heltäckande påstående om att företaget inte bär ansvar för någon av sina annonser.

Konsumentverket menar att den här typen av reservationer i bilannonser måste upphöra och kommer nu att kontakta de granskade handelsplattformarna och Motorbranschens riksförbund för att på så sätt sätta stopp för de otillåtna annonserna.

Läs granskningen "Förekomsten av reservationer för felskrivningar och friskrivningar i bilannonser".

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.