Varning för oseriösa jurister

Nyhet: 19 april 2022
Har du just förlorat jobbet eller riskerar att bli arbetslös snart? Har du en tvist med arbetsgivaren och behöver juridisk hjälp för att lösa ditt problem? Då är det dags för en varning: det finns oseriösa jurister på nätet som lockar dig med gratis rådgivning och lovar resultat. Men istället för hjälp får du en dyr räkning.

upprörd kvinna framför laptop

Många konsumenter har drabbats hårt av oseriösa jurister de senaste åren. Fakturor på 25 000 – 50 000 kronor är inte ovanligt, och de drabbade ser inte heller att de fått någon egentlig hjälp.

Konsumentverket har uppmärksammat flera sajter på nätet där arbetsrättsjurister lockar med gratis rådgivning. Myndigheten har agerat mot flera av dem, men det dyker upp nya sajter inom juridik och arbetsrätt med snarlika affärsmetoder. 

Första sökträffen på jurist inte alltid bäst

När man hamnat i en besvärlig situation och riskerar att förlora jobbet är det lätt att snabbt klicka på första bästa sökträff när man letar på nätet. Tänk på att de översta sökträffarna kan vara betalda annonser, och att alla juristbyråer inte är seriösa.

Juridisk hjälp genom facket

Kolla alltid vilket rättsskydd du har via dina försäkringar eller ditt fackförbund innan du anlitar en jurist eller advokat. Om du är med i ett fackförbund kan du ha rätt till juridiskt stöd som en del i ditt medlemskap. Facket kan hjälpa dig med frågor som rör ditt arbete på något sätt. 

Kolla vad andra tycker

Innan du bestämmer dig kan det vara bra att försöka ta reda på vad andra har för erfarenhet av det företag du funderar på att anlita. Ibland kan en snabb sökning på nätet ge dig svar på om andra är nöjda eller missnöjda. Visserligen kan du inte vara säker på att alla recensioner är äkta, men ofta kan de ge dig aning om företaget är seriöst eller inte.

Kolla priset noga

Priset för juridisk hjälp varierar. Därför bör du jämföra priset noga. Det vanligaste är att du betalar per timme, men det finns även de som erbjuder fast pris för tjänsten. Juristen kan också ta betalt för restid, tid för att läsa in sig på ditt ärende och väntetid som uppstår vid resa till och från ett möte med dig. 

”Gratis” får dig på kroken

Gratis är sällan helt gratis. Ibland fungerar en första gratis rådgivning som en krok för att få dig att nappa på erbjudandet och skriva på ett avtal.

De aktörer som varit föremål för Konsumentverkets granskningar har erbjudit konsumenter en första gratis rådgivning. Under den rådgivningen får konsumenten goda besked, juristbyrån ska se till att problemet löser sig. Men sedan har hjälpen varit bristfällig och räkningarna desto högre.

Det är viktigt att du ställer frågan till rådgivaren om när "gratisrådgivningen" tar slut för att förstå när rådgivningen börjar kosta pengar.

Läs avtalet noga

Läs alltid avtalet eller offerten från juristbyrån eller advokaten noga innan du skriver under. Då minskar risken att ni hamnar i en tvist om priset. Fråga juristen eller advokaten om det är något i avtalet du inte förstår. Det är många konsumenter som tycker att språk och detaljer kan vara svåra att förstå. Du bör också kolla om avtalet tar upp vad som gäller om du vill dra dig ur avtalet. Det kan bero både på juristens agerande och andra orsaker. Om du vill ha med det i avtalet och det saknas måste du säga till innan du skriver under.

Vem som helst kan vara jurist

Titeln jurist brukar betyda att personen har avlagt juristexamen. Men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några särskilda krav på utbildning eller erfarenhet för att erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

Däremot är det bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund som får kalla sig advokat. Advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. De grundläggande etiska reglerna för advokater finns hos Advokatsamfundet.

Missnöjd med juristen eller advokaten?

Mer tips om du som konsument är missnöjd med en jurist/juridisk rådgivare eller en advokat på vår webbplats hallåkonsument.se

Tänk på!

Appar och liknande tjänster som maskinöversätter svenska ord till andra språk, till exempel engelska, kan ibland översätta svenskans "jurist" till engelskans "lawyer", vilket alltså betyder "advokat" och inte blir en helt korrekt översättning.

 

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.