Biluthyrarna måste ändra villkor

Pressmeddelande: 21 maj 2018
Den som hyr en bil har tidigare alltid själv fått stå för kostnaderna om bilen skadas eller stjäls. Nu förbjuder domstolen biluthyrarna att göra så.

Hittills har ansvaret och kostnaderna vid en skada eller stöld fallit på dig som hyr, även om du varit aktsam och inte orsakat skadan själv.  Det har Konsumentombudsmannen, KO, tyckt varit orimligt och till stor nackdel för konsumenterna.

Efter att branschorganisationen Biluthyrarna Sverige sa upp den tidigare överenskommelsen med Konsumentverket valde KO att ta Biluthyrarna till domstol. Nu har Patent- och marknadsdomstolen kommit fram till att det är oskäligt att den som hyr bil ska ansvara för skador även när hon eller han varit aktsam. 

Biluthyrarna Sverige samlar företag som hyr ut bilar och lätta lastbilar. Tillsammans har de cirka 90 procent av marknaden.

– KO tycker att det är bra att domstolen sett den obalans mellan uthyraren och konsumenten som vi har uppmärksammat. Det kan handla om stora pengar för den enskilda konsumenten när något händer, säger Pär Magnusson, processråd för KO.

Förbudet är förknippat med ett vite på en miljon kronor.

Kontakt för medierna:
Pär Magnusson, processråd för Konsumentombudsmannen, telefon via presstjänsten 054-194020 eller mejl presstjanst@konsumentverket.se