Domstolen stoppar Svensk Fordonsgaranti

Pressmeddelande: 6 november 2018
Patent- och marknadsdomstolen stoppar med omedelbar verkan marknadsföringen från företaget Svensk Fordonsgaranti. Domstolen delar Konsumentombudsmannens, KO:s, uppfattning att företagets utskick riskerar att lura konsumenterna.

Brevet ser ut som en uppmaning att förlänga bilens fabriksgaranti. Men utskicket kommer från företaget Svensk Fordonsgaranti som säljer något som inte alls har med fabriksgaranti att göra.

Konsumentverket har fått in över 860 anmälningar mot företaget. Formuleringarna i utskicket gör att många tror att det kommer från bilföretaget och att man måste betala för att fortsatt ha en garanti på bilen.

– Vi tycker att det är bra att domstolen delar vår syn på företagets metoder, och förbjuder utskicken som de har sett ut. Många konsumenter har drabbats och därför är det viktigt att nu följa upp att företaget och personen bakom företaget respekterar domstolens beslut, säger Carolina Andersson, processråd vid KO.

Om företaget eller personen bakom företaget skulle bryta mot någon av förbudspunkterna riskerar de ett vite på sammanlagt tre miljoner.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2017/599.

Kontakt för medierna: Carolina Andersson, processråd, telefon 054-19 41 64.