Ny tjänst gör det enklare att begära kompensation när flyget krånglar

Pressmeddelande: 24 januari 2018
I dag lanseras tjänsten flygkalkylatorn som ska göra det enklare för flygpassagerare att ta reda på vilken kompensation de har rätt till när flyget är försenat eller inställt.

När flygpassagerare drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan de enligt EU-regler ha rätt till ekonomisk kompensation på upp till 600 euro från flygbolaget, förutom hjälp av flygbolaget på plats. 

Men många tycker att reglerna är svåra att förstå och tycker det är krångligt att veta vad man kan kräva av flygbolaget och vart man ska vända sig när man ska skicka in ett krav.

Hur mycket kompensation man har rätt till beror bland annat på hur stor förseningen till slutdestinationen blir och flygsträckans längd. Flygkalkylatorn gör det enklare för flygpassagerare att reda ut vilka rättigheter de har när de drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg och räkna ut hur mycket de har rätt att kräva i ersättning av flygbolaget. Flygkalkylatorn gör det även enklare att skicka in sitt krav till flygbolaget.

Om flygbolaget inte svarar inom sex veckor eller om man inte är nöjd med svaret, kan Konsument Europa hjälpa till genom att medla med flygbolaget via sina systerkontor som finns representerade i 30 länder i Europa.

Svenskarnas klagomål på flyget ökade under 2017 för tredje året i rad, visar en sammanställning som gjorts av Konsument Europa. 2015 var 16,3 procent av klagomålen som kom in riktade mot flyget. Under 2017 låg andelen på 30,4 procent.

– Flygkalkylatorn kommer att underlätta för drabbade flygpassagerare att framföra sina krav till flygbolagen. De kommer att själva kunna, på ett enkelt och snabbt sätt, begära kompensation från flygbolaget och få behålla hela det utbetalade beloppet utan några avdrag, säger Jolanda Girzl, chef för Konsument Europa.

Kontaktperson:
Jolanda Girzl, chef för Konsument Europa, tel 054-19 40 52

Här hittar du flygkalkylatorn

Läs mer om konsumenters rättigheter vid flygresor