Forum för miljösmart konsumtion lanseras

Pressmeddelande: 10 april 2018
I dag lanserar Konsumentverket Forum för miljösmart konsumtion, en mötesplats för samhällsaktörer som vill underlätta för konsumenter att agera miljömässigt mer hållbart. Lanseringen sker vid ett seminarium om beteendeinsatser och invigs av konsumentminister Per Bolund.

Flera av de stora miljöproblem som finns i dag hänger ihop med konsumtions- och produktionsmönster som inte är miljömässigt hållbara. Varor som privatpersoner köper kan påverka miljön i flera led. Såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering. Det är bakgrunden till varför regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att driva ett forum för miljösmart konsumtion.

─ Det är många som arbetar för miljömässigt hållbar konsumtion, både lokalt och nationellt. Forumet ska samla kunskap, erfarenheter och idéer och främja innovation, nätverkande och utveckling. Forumet som arena ska också sprida exempel på metoder och initiativ som stimulerar till att agera miljömässigt mer hållbart, säger Cathrin Lundquist, chef och projektledare på Konsumentverket. 

Det sker både via den digitala mötesplatsen forummiljosmart.se och genom olika arrangemang inom områden där den privata konsumtionen har stor miljöpåverkan. 

─ Vår förhoppning är att Forum för miljösmart konsumtion ska vara en självklar mötesplats för alla som jobbar med de här frågorna. Genom att registrera sig på forummiljosmart.se så kan man hitta andra, lägga upp sina egna projekt och nätverka, säger Cathrin Lundquist.

I dag den 10 april, arrangerar Forum för miljösmart konsumtion även sitt första fysiska möte – ett seminarium om beteendeinsatser och metoder som kan användas för att underlätta för människor att göra mer hållbara val. Konsumentminister Per Bolund invigningstalar.

Här kan du se en livesändning från seminariet från klockan 13

Forum för miljösmart konsumtion drivs av Konsumentverket och är en fysisk och digital mötesplats för aktörer som vill underlätta för konsumenter att göra miljömässigt mer hållbara val. Uppdraget genomförs i samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och andra berörda myndigheter.

Välkommen in på Forum för miljösmart konsumtions webbplats

För fler frågor:

Kontakta Konsumentverkets presstjänst, tel 054-19 40 20 eller presstjanst@konsumentverket.se