Hjälpen till överskuldsatta ojämnt fördelad i landet

Pressmeddelande: 20 april 2018
Kommunerna har ansvar att hjälpa människor som har problem att betala sina skulder. Men resurser för budget- och skuldrådgivning är inte anpassade efter antalet skuldsatta hos Kronofogden. Det konstateras i en ny undersökning från Konsumentverket.

Kommuner med låg andel skuldsatta hos Kronofogden erbjuder mer tid för budget- och skuldrådgivning, medan de med hög andel skuldsatta inte satsar lika mycket på servicen. 

– Det vore bättre om det var tvärt om, konstaterar Konsumentverkets utredare Helena Olofsson som är ansvarig för den årliga kartläggningen av den kommunala budget- och skuldrådgivningen.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade 4,1 procent av landets invånare som är 18 år eller äldre skuld hos Kronofogden. Ljusnarsbergs kommun har störst andel skuldsatta (över 9 procent) medan Lomma har lägst andel. 

Om den totala tiden för budget- och skuldrådgivning i hela landet delas med det totala antalet skuldsatta i Kronofogdens register blir resultatet drygt 97 minuter budget- och skuldrådgivning per skuldsatt i snitt. Endast ett fåtal kommuner med hög andel skuldsatta når upp till snittiden för riket, medan kommuner med låg andel skuldsatta erbjuder mer tid. Hjälpen finns alltså inte i tillräcklig utsträckning där den verkligen behövs.

– Om den rådgivningstid som erbjuds är tillräcklig avgörs självklart av antalet invånare i kommunen och i synnerhet hur många av dem som har behov av stöd. I snitt lägger kommunerna bara fyra minuter per år och invånare (över 18 år) på budget- och skuldrådgivning men siffran varierar stor mellan kommunerna.

Läget i landet BUS 2018

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten och översikten innehåller resultat från årets kartläggning av den kommunala budget- och skuldrådgivningen (BUS), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Kil, Nordanstig och Mullsjö toppar listan med drygt 13 minuter budget- och skuldrådgivning per invånare, medan tolv kommuner i botten inte erbjuder mer än 0,1 – 1,1 minuter verksamhet. Öckerö ger allra minst.  

Trots det visar årets kartläggning en positiv utveckling av verksamheten i landet. För första gången erbjuder alla Sveriges kommuner budget- och skuldrådgivning. Kommunerna lägger också betydligt mer tid på verksamheten: 258 årsarbetskrafter, vilket är 17 fler än i fjol.  

Konsumentverket rekommenderar att kommunernas väntetid som längst ska vara fyra veckor. Det klarar 245 kommuner. Den genomsnittliga väntetiden till ett förstabesök är 3,8 veckor. Förra året fick rådsökande vänta 4,3 veckor i genomsnitt. Botkyrka har längst väntetid med 32 veckor.

Sök efter budget- och skuldrådgivare i din kommun på webbplatsen Hallå konsument

Kontaktpersoner:
Helena Olofsson, utredare, tel 054–19 40 99
Margareta Lindberg, utredare, tel 054–19 40 62