KO överklagar Kissie-domen

Pressmeddelande: 21 februari 2018
Den tidigare domen i Patent- och marknadsdomstolen var en delseger för KO. Domstolen höll med om att reklammarkeringen inte var tillräckligt tydlig i två av tre inlägg. KO vill nu få reklammarkeringen på det tredje inlägget, det som var märkt ”sponsored post” i början, prövat av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Dessutom är det viktigt att domstolen granskar Kissies sätt att skriva om den aktuella tjänsten. Det ser ut som en personlig recension, något hon ger sken av att ha testat själv, medan inlägget i själva verket är köpt reklam för en tjänst som hon inte använt.

–Som följare måste man kunna veta om det influencern skriver är något personligt, självupplevt, eller om det är ett reklaminlägg som hon eller han får betalt för. Det handlar om trovärdighet och tydlighet, säger Gunnar Wikström, processråd vid Konsumentombudsmannen.

Det finns förbud mot att agera som konsument när man inte är det, och det är den regeln som KO vill att domstolen använder när den granskar Kissies inlägg.

I den tidigare domen friades mediebolaget Tourn helt från ansvar. Men både influencern och företaget som förmedlat reklamuppdraget har ansvar för marknadsföringen anser Konsumentombudsmannen, KO.

–Vi anser att även den som förmedlat uppdraget och tillhandahåller plattformen har ett ansvar för marknadsföringen. Det är viktigt att marknaden vet vad som gäller. Därför vill vi få Tourns ansvar prövat i en högre instans, säger Gunnar Wikström.

– Det är viktigt för alla att vi får en praxis på området. Branschen behöver tydliga regler att luta sig mot, och följarna måste enkelt kunna se vilka inlägg som är reklam, säger han.

För att målet ska kunna prövas i en högre instans måste Konsumentombudsmannen först få prövningstillstånd av Patent- och marknadsdomstolen.

För mer information kontakta Gunnar Wikström, processråd vid Konsumentombudsmannen, via presstjänsten 054-194020