KO stämmer bolaget bakom Ninja Casino

Pressmeddelande: 17 december 2018
KO anser att Ninja Casinos marknadsföring strider mot lagens krav på måttfull spelreklam och tar nu bolaget till domstol.

Det är bolaget bakom Ninja Casino, Elec Games, som Konsumentombudsmannen, KO, stämmer i Patent- och marknadsdomstolen.

Att påstå saker som bland annat ”klockrena vägen till guldet”, ”vinsten på banken inom fem minuter”, ”så kan du ta hem miljonerna” och ”SPELA NU!” anser KO bryter mot lagens krav på måttfullhet. Förutom att reklamen inte får överdriva möjligheten till vinst anser KO även att den inte får antyda att något annat än slumpen påverkar utfallet i en dragning eller ett turspel.

Marknadsföringen får inte heller vara påträngande, tycker KO.  Utöver att granska enstaka påståenden vill KO att domstolen även ser på helheten i marknadsföringen och utifrån den gör en bedömning. Till exempel pekar KO på de så kallade pop-up annonser som man aktivt måste klicka bort för att komma in på en nyhetssajt.

Det är första gången som måttfullhetsaspekten för spelreklam prövas i svensk domstol. Det finns dock riktlinjer och lagstiftarens tankar med lagen.

Viktigt att få fram en praxis på området

–Vi är angelägna om att få fram en praxis på området. KO anser också att det är viktigt att domstolen väger in hur sårbara grupper, personer med spelmissbruk eller som riskerar att hamna i spelmissbruk, påverkas av reklamen, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

Elec Games Limited är etablerade på Malta. Eftersom Ninja Casino riktar sig till svenska konsumenter ska reklamen bedömas utifrån svensk lag. Elec Games har även ett svenskt moderbolag, Global Gaming 555.

KO har granskat marknadsföringen på bland annat Aftonbladets, Expressens, Traderas och Nyheter365:s webbplatser.

Kontakt för medierna: processråd Gunnar Wikström, via presstjänsten tfn 054-194020