KO stämmer Jollyroom för påhittad rea

Pressmeddelande: 27 september 2018
Jollyroom har under flera år haft ständiga rea- och utförsäljningskampanjer, trots att priserna inte är lägre än vanligt. Därför stämmer nu Konsumentombudsmannen bolaget med krav på en marknadsstörningsavgift på tio miljoner kronor.

Företaget är Nordens största inom baby- och barnprodukter på nätet. Webbplatsen har bortåt en miljon besökare varje månad.

Konsumentverket har två gånger tidigare öppnat ärenden mot bolaget och påtalat att de bryter mot lagen. Båda gångerna har Jollyroom lovat att bättra sig, men utan resultat. Företaget använder fortfarande metoder som Konsumentverket anser tydligt bryter mot marknadsföringslagen.

–Påhittade reakampanjer riskerar att lura konsumenter att de gör ett mer fördelaktigt köp än det i själva verket är. Dessutom riskerar det att snedvrida konkurrensen för andra företag i branschen som följer lagen, säger Pär Magnusson, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Därför stämmer nu KO företaget. KO begär också att domstolen dömer bolaget att betala en marknadsstörningsavgift, ett slags böter, på tio miljoner kronor. Det motsvarar cirka en procent av bolagets årsomsättning och är den högsta möjliga marknadsstörningsavgift som domstolen kan döma ut.

KO anser att det är extra allvarligt att bolaget fortsatt att bryta mot lagen, trots tidigare påpekanden från myndigheten och bolagets löften om ändring.

KO begär att domstolen ska förbjuda företaget att använda sig av olika reabegrepp när det inte handlar om någon tidsbegränsad rea med klart nedsatta priser. Företaget ska inte heller få kalla kampanjer utförsäljning när det inte handlar om någon äkta utförsäljning. Att Jollyrooms ordinarie priser aldrig, eller bara vid några få tillfällen, används är att vilseleda konsumenterna, anser KO.

KO vill också att domstolen med omedelbar verkan ska förbjuda företaget att fortsätta med sina metoder i väntan på att domstolen hinner pröva ärendet.

Presskontakt: Presstjänsten 054-194020, presstjanst@konsumentverket.se