Konsumenter lurade av falsk myndighetswebb

Pressmeddelande: 25 januari 2018
Webbplatsen Konsumentenheten liknar en myndighetswebb. Konsumenter som velat anmäla företag har misstagit webbplatsen för att vara Konsumentverket.

Konsumentombudsmannen, KO, vill nu att Patent- och marknadsdomstolen agerar och har därför stämt näringsidkaren bakom webbplatsen.

Tidigare har tjänsterna på webbplatsen kostat pengar.  Konsumenter har fått betala 195 - 295 kronor för att göra en ”anmälan”. Andra tjänster har kostat 1 500 och 15 000 kronor. Webbplatsen innehåller också felaktiga uppgifter om preskription av skulder. Den saknar även information om vilken näringsidkare eller företag som driver verksamheten och hur man kommer i kontakt med dem – något som är ett krav enligt lagen.

Konsumenter som betalat för ”anmälningar” har hört av sig till Konsumentverket med funderingar. Andra konsumenter har börjat fylla i ”anmälningsformuläret” men sedan avbrutit när de blivit tveksamma till webbplatsen och sedan kontaktat Konsumentverket. Även företag som fått ”skrivelser” från Konsumentenheten har kontaktat myndigheten med frågor.

Kan försämra förtroendet för myndigheter

–Vi anser att det inte är acceptabelt att en kommersiell webbplats kan förväxlas med en myndighet. Både konsumenter och företagare har känt sig lurade. Konsekvensen kan bli att konsumenter inte får den korrekta och oberoende vägledning de efterfrågar och att förtroendet för myndigheters arbete försämras. Dessutom kan det försvåra myndighetens viktiga arbete att granska företag, säger Carolina Andersson, processråd vid KO.

På webbplatsen har Konsumentverkets, Hallå konsuments och Allmänna reklamationsnämndens logotyper funnits. Tillsammans med ord och uttryck som ”yttrande”, ”en handläggare tittar på ert ärende” och ”anmälan” har det gett intryck av att webbplatsen hör till en myndighet. Det har förstärkts genom att googlesökningar på Konsumentverkets namn har lett till träff för Konsumentenhetens annons högst upp i träfflistan. 

KO vill se ett förbud mot att webbplatsen ger sken av den drivs av en myndighet. Förbudet bör också omfatta felaktig information om till exempel skulder. Dessutom vill KO att domstolen kräver att webbplatsen ska innehålla information om namn på näringsidkaren, företaget, organisationsnummer, telefonnummer samt adress och e-postadress.

Om du vill läsa stämningsansökan i sin helhet med diarienummer 2017/742-340, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.

Kontakt för medierna
Processråd Carolina Andersson, tfn 054-19 41 64 eller via presstjänsten 054-19 40 20