Konsumentrapporten 2018 – tjänstemarknader svårast för konsumenterna

Pressmeddelande: 2 maj 2018
Försäkringar, juridiska tjänster, bank- och finanstjänster samt telekom är de fyra marknader som är allra svårast för konsumenterna. Det visar Konsumentrapporten 2018. Köp av tjänster upplevs som besvärligt, bland annat för att det är svårare för konsumenten att bedöma och utvärdera kvaliteten både inför och efter köp.

Komplexa produkter, omfattande och svårlästa avtal samt säljare som förlorat konsumenternas förtroende. Det är gemensamma nämnare för de marknader där det är allra svårast för konsumenterna att lyckas med sina köp. Liksom i tidigare mätningar vittnar konsumenterna om att det är svårast att teckna abonnemang för tv och fast telefoni.

Många av de problematiska marknaderna är tjänstemarknader. Köp av tjänster upplevs som mer komplexa och ofta handlar det om sällanköp. Det framgår också tydligt att konsumenter har sämre förutsättningar att lyckas vid reklamation av en tjänst än av en vara. Andra problem är komplexa avtal och abonnemang.

Dåliga förutsättningar på marknaderna resulterar bland annat i att köp inte uppfyller behoven och att konsumenter blir missnöjda. Enligt en tidigare rapport från Konsumentverket så är konsumenternas totala kostnader för misslyckade köp cirka 50 miljarder kronor årligen.

– För sin långsiktiga överlevnad är företag beroende av konsumenternas förtroende och en sund konkurrens. Genom att ha en välfungerande klagomålshantering och ta till sig av klagomål och synpunkter, kan företagen nå högre förtroende, skapa bättre produkter och få lojalare kunder. Det ligger alltså även i företagens eget intresse att måna mera om konsumenterna, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.

Konsumentrapporten 2018 behandlar även konsumentproblem vid skönhetsbehandlingar respektive tillgänglighet för buss- och tågresenärer med funktionsnedsättning. Gemensamt för de båda områdena är att problem kan leda till allvarliga konsekvenser för den enskilde och att det ofta är utsatta grupper som drabbas. Det saknas också tydliga och fullständiga regelverk, vilket gör att konsumenter kan råka illa ut och har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda när något blivit fel.

Här kan du läsa mer om Konsumentverkets åtgärdsförslag inom dessa områden och ladda ned Konsumentrapporten 2018.

Konsumentrapporten 2018

PDF 17 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten 2018 uppmärksammar konsumenternas situation på 45 marknader och belyser särskilt områdena skönhetsbehandlingar och tillgänglighet för buss- och tågresenärer med funktionsnedsättning.

Kontaktpersoner:
Kristine Blom, utredare, tel 054-19 40 95
Peter Vikström, chef för Analysenheten, tel 054-19 41 26