Misslyckade köp av varor och tjänster kostar 50 miljarder årligen

Pressmeddelande: 3 april 2018
Enligt en ny undersökning från Konsumentverket kostar misslyckade köp av varor och tjänster svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. Mer än den budgeterade kostnaden för försvaret under 2018.

Undersökningen, som är den första i sitt slag, visar att varje år så köper tre av fyra personer varor och tjänster som av olika skäl inte motsvarar förväntningarna. Många gånger är det både dyrt och krångligt att komma till rätta med de misslyckade köpen vilket leder till stora kostnader, både för den enskilda konsumenten och för samhällsekonomin i stort.

Enbart problem med hantverkstjänster kostar konsumenterna cirka 10 miljarder kronor årligen. Andra problemköp som leder till stora kostnader för konsumenterna är köp av bilar, fastighetsmäklartjänster samt mobiltelefoni och andra telekomtjänster. 

Konsumentverket har i undersökningen skattat omfattningen av dessa kostnader för konsumenterna i Sverige, både totalt och fördelat på olika marknader. Kostnaden kallas för ”konsumentskada” och den har räknats ut genom att ta alla kostnader som problemet orsakat, plus det ekonomiska värdet av den tid som gått åt för att försöka lösa problemet, minus eventuell kompensation från företaget. Till grund för beräkningarna ligger en konsumentundersökning med över 4 000 respondenter mellan 18 och 75 år. 

Enligt våra beräkningar uppgår den totala konsumentskadan till cirka 50 miljarder kronor under 2017, vilket motsvarar en procent av BNP och är mer än den budgeterade kostnaden för försvaret under 2018. Av de 50 miljarderna står 39 miljarder för rena omkostnader medan 11 miljarder motsvarar värdet på den tid vi lagt ned på att försöka lösa problemen, totalt omkring 66 miljoner timmar. Den samlade konsumentskadan motsvarar ungefär 7 000 kronor per vuxen person och år.

Konsumentverket har i undersökningen framförallt utgått från EU-kommissionens metodologiska riktlinjer för att mäta konsumentskada. Det gör Sverige till det första landet som genomför en större undersökning av konsumentskada enligt dessa riktlinjer.

– Det är inte realistiskt att tro att vi kan uppnå en situation där konsumenter inte stöter på problem, men vi måste sträva efter att konsumenterna hålls problem- och skadeslösa i så stor utsträckning som möjligt. Även företagen har att vinna på väl fungerande affärer med nöjda konsumenter och låga kostnader för reklamationshantering.  50 miljarder kronor kan användas till något betydligt viktigare och mer hållbart än konsumentproblem, säger Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och Konsumentverkets generaldirektör.

Kontaktpersoner:

Peter Vikström, chef Analysenheten, tel 054-19 41 26, Kristine Blom, utredare Analysenheten, tel 054-19 40 95

Konsumentskaderapporten 2018

Läs och ladda ner rapporten i sin helhet.