Lägstanivå för den kommunala konsumentvägledningen

Pressmeddelande: 21 maj 2018
234 av landets kommuner har konsumentvägledning. Det är fjorton kommuner färre än ifjol och det lägsta antalet under 2000-talet. Den betyder att den negativa utvecklingen av konsumentvägledningen i landet håller i sig.

Tre av fyra konsumenter får årligen problem med något de köpt. Det kan både handla om trasiga varor och bristfälliga tjänster. Misslyckade köp av varor och tjänster kostar enligt en undersökning från Konsumentverket svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen. Det motsvarar 7 000 kr per person.

Konsumentverkets undersökning om kostnader för misslyckade köp  

Den kommunala konsumentvägledningen hjälper konsumenter både inför och efter köp av varor och tjänster. Konsumenter som inte är överens med företaget efter ett köp kan få konsumentvägledningens hjälp att lösa tvisten. Konsumentvägledningen ger även hjälp och råd inför en eventuell prövning i Allmänna reklamationsnämnden.

Varje enskild kommun bestämmer själv om den ska tillhandahålla konsumentvägledning. Det innebär att omfattningen av och inriktningen på den konsumentvägledning som erbjuds varierar mellan kommunerna. Vissa kommuner har valt att samarbeta kring konsumentvägledningen.

Läget i landet 2018 - översikt

PDF 637 KB. Öppnas i nytt fönster

Den grafiska översikten innehåller kortfattade nyckeltal från årets kartläggning av den kommunala konsumentvägledningen (KVL), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Konsumentverket kartlägger varje år den kommunala konsumentvägledningen och sedan i fjol har 14 kommuner valt att lägga ned vägledningsservicen till invånarna. Tre kommuner har startat sedan 2017 och sjutton har lagt ner verksamheten. Kronoberg är det län där störst andel invånare, 67 procent, saknar konsumentvägledning i sin kommun. Detta beror på att Växjö, som är en relativt stor kommun, har lagt ned sin verksamhet.

Läget i landet 2018 - lägesbeskrivning

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten innehåller resultatet från årets kartläggning av den kommunala konsumentvägledningen (KVL), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Det läggs även allt mindre resurser på konsumentvägledningen. 95 årsarbetskrafter arbetar med konsumentvägledning, vilket är nio färre sedan förra året. Endast 50 personer har konsumentvägledning som ett heltidsarbete.

 Jag ser med oro på att så många kommuner har valt att inte längre erbjuda sina invånare konsumentvägledning eller har minskat sina resurser till verksamheten. Ett bra konsumentstöd som erbjuder oberoende information och vägledning kan kompensera brister på marknaderna och bidra till att konsumenternas problem och skador med anledning av misslyckade köp minskar, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.

Kontaktperson:
Helena Olofsson, utredare, tel 054-19 40 99
Niclas Sturesson, ordförande Konsumentvägledarnas förening, tel 0708-99 61 51