Medelålders män har svårast med miljömässig konsumtion

Pressmeddelande: 11 december 2018
Män tycker att det är svårast att konsumera med miljöhänsyn medan kvinnor ser större möjligheter. Det framgår av Konsumentverkets rapport Konsumenterna och miljön 2018.


Rapporten visar att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män i inställning till miljö. Hela 25 procent fler kvinnor anser det är viktigt hur deras konsumtion påverkar miljön. Kvinnor upplever sig ha bättre kunskap om miljöalternativ och använder oftare miljömärkningar och annan information för att göra sina val. Vanligt är att de med lågt miljöintresse upplever betydligt sämre möjligheter än de som har ett intresse för konsumtionens miljöpåverkan.

Sett till både ålder och kön är män i åldersgruppen 35 till 64 de som ser störst problem med att göra miljöval, medan kvinnor mellan 65 och 75 år ser bäst möjligheter.

Hushållen står för två tredjedelar av den totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige. Med andra ord har det stor betydelse hur vi som konsumenter köper, använder och slänger. Syftet med Konsumentverkets årliga rapport är att visa hur konsumtionen på olika marknader påverkar miljön och var konsumenter uppfattar det som enklast respektive svårast att göra val med miljöhänsyn. 

Följande fem marknader bidrar mest till klimatpåverkan:

  1. Fordonsbränsle
  2. Kött
  3. Mejeriprodukter
  4. Bröd och andra spannmålsprodukter
  5. Restaurang, kafé och bar

För fordonsbränsle och flera andra marknader som har stor miljöpåverkan upplever konsumenter att de har sämre möjligheter att göra val med miljöhänsyn.

Samtidigt tycker många att det är lättare att göra sådana val när det gäller mat, men som framgår av topp 5-listan ovan bidrar livsmedelskonsumtionen ändå till stor miljöpåverkan.

- Vi ser olika förklaringar till det. Det kan vara så att konsumenter, trots relativt goda möjligheter, ändå inte gör miljöval särskilt ofta när de väl står i butiken. Det kan också vara så att de miljöval som finns i utbudet inte är tillräckliga för att på allvar komma åt alla miljöproblem och att konsumtionen av livsmedel är så stor, säger Johan Jarelin, utredare vid Konsumentverket.

I årets rapport har två djupdykningar gjorts – paket- och charterresor samt skor.