Nationell verkstad för hållbara livsstilar i Karlstad

Pressmeddelande: 13 november 2018
Fokus på årets hållbarhetskonferens är nya konsumtionsmönster och beteendeförändring. Under två dagar finns möjlighet att dela erfarenheter och hämta inspiration av varandra i arbetet för en mer miljömässigt hållbar konsumtion.

Det är den fjärde upplagan av konferensen Nationell verkstad för hållbara livsstilar som på onsdag 14 november startar i Karlstad. Konferensen samlar representanter från näringsliv, akademi, myndigheter, kommuner och organisationer för att bidra till att nå målet om hållbar konsumtion, som är ett av de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

– I år står Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion värd för konferensen. Vi har ett regeringsuppdrag att samla aktörer som vill göra det enklare att agera miljömässigt hållbart. Det gör vi dels digitalt genom mötesplatsen forummiljosmart.se men också genom olika event som det här, säger Cathrin Lundqvist, enhetschef för forumet. Det viktiga nu är att vi blir konkreta och samarbetar så att miljömålen kan nås.

Från ord till handling

Karin Bradley, lektor vid KTH, spanar på förändringen från passiva konsumenter till medskapare. Hannah Stanton, verksamhetschef på theGoals.org, guidar i hur vi kan stärka engagemanget särskilt hos yngre målgrupper. Tobias Jansson, från circulareconomy.se, leder en workshop i cirkulära affärsmodeller och forskare från KTH visar verktyget Målgruppsarenan, bland annat. Deltagarna kommer också att få möta en kavalkad av hållbarhetsprojekt och testa sina egna idéer.

Den nationella verkstaden arrangeras i samverkan med Karlstads kommun, Naturvårdsverket och Mistra Sustainable Consumption. Den är årligt återkommande som en del i genomförandet av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion, 10YFP.

Mer information

Tid: start kl 12.30 den 14 november och avslut kl. 12.30 den 15 november
Plats: Karlstads CCC

Program och info om de medverkande på Forum för miljösmart konsumtion 

För mer information: kontakta projektledare Kristina Difs, kristina.difs@konsumentverket.se, tel. 072- 558 89 01.

Media välkomnas att närvara på konferensen.

Forum för miljösmart konsumtion drivs av Konsumentverket och samlar samhällsaktörer som vill underlätta för människor att konsumera miljömässigt mer hållbart. Arbetet med att utveckla ett forum bottnar i Strategin för hållbar konsumtion och det regeringsuppdrag Konsumentverket fick 2017.