Otydligt om villkor för konsertbiljetter

Pressmeddelande: 27 augusti 2018
Trots en ny dom råder det fortfarande oklarheter om personliga evenemangsbiljetter.

Får ett företag sälja konsertbiljetter som är personliga och därmed inte går att sälja vidare? Det är Patent- och marknadsdomstolen som prövat frågan sedan Konsumentombudsmannen, KO, stämt företaget Luger.

Rättsläget har varit oklart när det gäller biljetter till konserter och festivaler. Andrahandsförsäljning är tillåten i Sverige, men flera biljettförsäljare har krävt att biljetten ska vara försedd med köparens namn. Den som har fått förhinder har då inte kunnat sälja sin biljett vidare utan har gått miste om pengarna. KO anser att det är ett villkor som är oskäligt eftersom det är till så stor nackdel för konsumenten. Att dessutom alla i ett sällskap måste gå in tillsammans med den som köpt biljetterna är inte heller skäligt.

Domstolen håller med KO och förbjuder företaget att använda sig av villkoret ”när biljetterna är köpta kan namnet inte ändras”. Men enligt domstolen kan det samtidigt vara tillåtet att en arrangör behöver kunna kontrollera vilka som går på en konsert eller ett sportevenemang av ordnings- eller säkerhetsskäl. Det kan innebära lika stora svårigheter att sälja sin biljett för den som får förhinder att gå på ett evenemang.

– Även om domstolen dömde till KO:s fördel har det tyvärr inte gjort det enklare för konsumenterna på biljettmarknaden, konstaterar Kristofer Johannesson, processråd hos Konsumentombudsmannen.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/1051.