Reklam i sociala medier måste ha tydlig reklammarkering

Pressmeddelande: 31 januari 2018
Domstolen fäller Kissie för otydlig reklammarkering, men friar det bolag som förmedlat reklamuppdraget.

Domstolen finner att två av tre prövade inlägg brast i reklammarkering. Kissies bolag fälls också för att inte ha talat om vilket företag som var avsändaren av reklamen.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde bloggaren Kissies bolag samt Tourn Media AB i september 2016 i Patent- och marknadsdomstolen. Stämningen gällde om Kissies inlägg på bloggen och på Instagram var tillräckligt tydligt markerat som reklam.

I dag kom domen som får betydelse för alla influencers och företag som gör reklam i sociala medier.

– Det är viktigt att domstolen slagit fast att reklaminlägg i sociala medier måste vara tydligt markerade. Det räcker inte med en liten rad i slutet på inlägget. Det är bra att branschen nu får en klar praxis att rätta sig efter. Konsumenterna måste enkelt kunna se vad som är reklam i flödet och vem som ligger bakom, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

KO tycker däremot att det är olyckligt att domstolen valt att fria Tourn Media från medansvar i marknadsföringen.  

– Vi anser att företag som ligger bakom influencers plattformar och förmedlar uppdrag till dem också har ett ansvar för hur reklamen utformas. Nu kommer vi att studera domen och överväga om vi kommer att överklaga.

Kontakt för medierna:
Processrådet Gunnar Wikström genom presstjänsten telefon 054-194020

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2016/411.