Stora risker att köpa laserpekare från vissa e-handelssajter

Pressmeddelande: 30 maj 2018
Strålsäkerhetsmyndigheten har undersökt 17 laserpekare som köpts in genom så kallad privatimport. Samtliga visade sig ha sådana brister att de kan ge bestående ögonskador. Strålsäkerhetsmyndigheten och Konsumentverket vill varna konsumenter för riskerna med att handla produkter via e-handelssajter där säljaren är okänd.

E-handeln och privatimporten fortsätter att öka i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten och Konsumentverket vill nu varna konsumenter för den ökade risken att importerade produkter är bristfälliga, när man handlar av företag som inte går att identifiera eller kontakta.

Laserpekare går att köpa hos ett flertal e-handelsföretag. Starka laserpekare kräver tillstånd och ska vara uppmärkta. Strålsäkerhetsmyndigheten, som utfärdar tillstånden, har undersökt 17 laserpekare som köpts in genom så kallad privatimport genom e-handelsportalen Wish.

– Alla 17 visade sig ha sådana brister att de kan ge bestående ögonskador. Ingen uppfyllde kraven på märkning och samtliga omfattas av tillståndsplikten för starka laserpekare. Vi vill därför varna konsumenter som handlar laserpekare från e-handelssajter eftersom produkterna kan vara mycket starkare än det som står angivet på dem, säger Martin Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Jag vill uppmana konsumenter som handlar via e-handelssajter att alltid kontrollera både produkten och säljaren innan köp. Är man osäker kring produkten tycker jag att man ska undvika privatimport, säger Mikael Schmidt, enhetschef vid Konsumentverket.

Strålsäkerhetsmyndighetens information om starka laserpekare

Elsäkerhetsverkets råd kring e-handel av elprodukter

Hallå konsument om att handla på sajter utanför EU

Kontaktpersoner:

  • Mikael Schmidt, enhetschef Konsumentverket, tel 054-19 40 21
  • Martin Lindgren, utredare Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 57, eller via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20