Allt färre kommuner har konsumentvägledning

Pressmeddelande: 9 maj 2019
Trenden med minskande konsumentvägledning i kommunerna fortsätter. Misslyckade köp kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen men i 71 kommuner saknas tillgång till hjälp av konsumentvägledare.

Det är femton kommuner fler än ifjol och det lägsta antalet under 2000-talet. I landet saknar totalt 1,4 miljoner invånare tillgång till kommunal konsumentvägledning.

Konsumentverkets årliga kartläggning visar att det visserligen är åtta kommuner som har startat verksamhet sedan ifjol, men tjugotre har lagt ner. Minskningen avspeglas också i krympande resurser till verksamheten.

Tjänster orsakar generellt sett mer problem för konsumenter än varor och det vanligaste klagomålet både hos kommunernas konsumentvägledning och Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument handlade förra året om hantverkstjänster. Begagnad bil var den vara som orsakade mest klagomål.  2017 undersökte Konsumentverket hur mycket de misslyckade köpen kostar. Den så kallade konsumentskadan är uppskattningsvis 50 miljarder kronor årligen vilket motsvarar i snitt 7 000 kronor per vuxen person. Enbart problem med hantverkstjänster uppskattas kosta konsumenterna cirka 10 miljarder kronor varje år.

Mot den bakgrunden är det angeläget med lättillgänglig och opartisk information och vägledning för konsumenterna. 190 000 konsumenter fick förra året hjälp av någon av de oberoende instanser som finns, vilket är fler än något år tidigare:

  • Kommunernas konsumentvägledning: 58 000 frågor
  • Hallå konsument: drygt 100 000 frågor
  • Konsument Europa: 6 600 frågor
  • De fyra konsumentbyråerna inom telekom, bank och finans, försäkring samt energi: 26 000 frågor

— Statskontoret publicerade nyligen utredningen, Det oberoende konsumentstödet. Den pekar på att, även om det nationella stödet har blivit mer effektivt och ändamålsenligt kommer det sannolikt även i fortsättningen att finnas konsumenter som behöver träffa en konsumentvägledare. Inte minst med hänsyn till att  det endast är kommunala vägledare som erbjuder personliga möten är minskningen av den kommunala vägledningen bekymmersam säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.

Kontaktpersoner:

Frågor om kartläggningen besvaras av Johan Seger, enhetschef, tel 054-19 40 73. För kommentarer från Konsumentvägledarnas yrkesförening kontakta ordföranden Kristina Westling, tel 018- 727 18 17.

Läget i landet 2019 - Lägesbeskrivning

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten innehåller resultatet från årets kartläggning av den kommunala konsumentvägledningen (KVL), jämförelser med tidigare år och annan statistik. En översikt finns via länken Mer information.