Biluthyrarna måste ändra villkor

Pressmeddelande: 17 april 2019
Den som hyr en bil har tidigare själv fått stå för kostnaderna om bilen skadas eller stjäls, även om man varit aktsam. Nu förbjuder domstolen biluthyrarna att ha det villkoret i sina hyresavtal.

Konsumentombudsmannen, KO, anser att villkoret skapar en orimlig obalans till konsumenternas nackdel och den synen delas av Patent- och marknadsdomstolen och nu även Patent- och marknadsöverdomstolen.

– KO tycker att det är bra att domstolen nu slår fast att det här är ett villkor som inte är rimligt. Om olyckan är framme och bilen skadas eller stjäls kan det handla om stora pengar för den enskilde konsumenten, säger Pär Magnusson, processråd vid KO.

Domstolens förbud innebär att företagen inte får använda sig av ett villkor i hyravtalen som lägger hela ansvaret på konsumenten. Förbudet för Biluthyrarna är förknippat med ett vite på en miljon kronor.

Biluthyrarna Sverige är en branschorganisation som samlar cirka 90 procent av företagen som hyr ut bilar och lätta lastbilar.

Men det är viktigt att tänka på att det fortfarande är konsumenten som ansvarar för skador på bilen eller om den stjäls ifall man har varit oaktsam.

– Om konsumenten varit aktsam är det biluthyraren som får stå för kostnaderna. Kruxet är att konsumenten måste kunna visa att skadan inte orsakats av dennes oaktsamhet. Domen får betydelse när man kan visa att det var en olyckshändelse eller skadegörelse, säger Pär Magnusson.

Förbudet gäller direkt.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2015/1116.