Dom i Kissie-målet: Reklammarkering i sociala medier måste vara tydlig

Pressmeddelande: 5 december 2019
Alexandra Media, tidigare Kissie, förbjuds av Patent- och marknadsöverdomstolen att göra reklam i sociala medier utan att tydligt reklammarkera inläggen.

Målet handlar om tre inlägg som Alexandra Media gjort för ett företags räkning och som handlar om att sälja mobiltelefoner. I fjol kom Patent- och marknadsdomstolens dom, som sedan överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD. Nu har den nya domen kommit.

Domstolen håller med Konsumentombudsmannen, KO, att de tre inläggen i sociala medier med reklam för mobilåtervinning är alltför bristfälligt reklammarkerade. Det räcker inte att skriva ”i samarbete med” utan det måste framgå att det är ett betalt samarbete, enligt domen. Det är inte heller tillräckligt om reklammarkeringen kommer i slutet av inlägget. Liten text och svag färg på texten är andra saker som domstolen anmärker på och inte anser är tillräckligt tydligt.

Däremot finner inte Patent- och marknadsöverdomstolen att företaget Tourn Media har något ansvar för att marknadsföringen inte var tillräckligt tydligt reklammarkerad.

–Vi är nöjda med att domstolen skärper kraven på tydlighet när det gäller reklammarkering. Det är en viktig signal för alla influencers och företag som gör reklam i sociala medier. Men vi är besvikna på att domstolen inte anser att ansvaret ska delas med agenturen som förmedlat uppdraget till Alexandra Media, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO. 

Domen i sin helhet på Patent- och marknadsöverdomstolens webbplats.

Kontakt för medierna genom presstjänsten, telefon: 054-194020.