Domstolen förbjuder Ninja Casinos reklam

Pressmeddelande: 22 november 2019
Konsumentombudsmannen, KO, stämde Elec Games Ltd som står bakom Ninja Casino för marknadsföring som strider mot nya spellagens krav på måttfullhet. Dagens dom ger KO rätt på alla punkter.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder bolaget Elec Games att marknadsföra onlinecasino genom så kallade take-over-annonser på webben. Ninja Casinos reklam syntes till exempel över hela första sidan när man ville läsa en tidning på webben. Läsaren var tvungen att aktivt klicka bort annonsen för att komma till tidningen.

Domstolen förbjuder också samtliga påståenden som spelbolaget använt, som till exempel ”Vinstpengarna på bankkontot på fem minuter – helt utan registrering”,  ”Klockrena vägen till guldet” och ”SPELA NU!”.

– KO anser att dagens dom är bra. Den sänder en tydlig signal till spelbranschen, säger Gunnar Wikström, processråd vid KO.

– Lagen är generellt hållen när det gäller kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel. Därför har det varit nödvändigt för oss att vända oss till domstolen för att få begreppet måttfullhet prövat; vad får man inte göra. Där har vi nu fått klara besked.

Båda förbudspunkterna är förknippade med vite på en halv miljon kronor. Det kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbuden.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/473.