Fordreklam får rött ljus av domstol

Pressmeddelande: 5 december 2019
Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar den tidigare domen i Ford-målet och förbjuder delar av biltillverkarens reklam för terrängkörande bilar.

I reklamkampanjen som målet handlar om körs Fordbilar ute i skog och mark. Gruset sprutar om hjulen och vattnet forsar runt karossen.  

Ett olämpligt sätt att göra reklam på, menade KO, som stämde bilföretaget för att få stopp på marknadsföringen.

I Sverige är det, med vissa undantag, olagligt att köra bil i terrängen. KO:s bedömning är att marknadsföringen kan invagga bilförare i tron att det är lagligt att köra över stock och sten och till och med uppmuntra dem att köra där.

Men Patent- och marknadsdomstolen, PMD, gjorde en rakt motsatt bedömning.  Domstolen ansåg att reklamen varken ger intryck av att det är tillåtet att köra i terrängen eller lockar till terrängkörning.

Domen överklagades av KO till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, som nu upphäver PMD:s dom.

Den högre instansen håller delvis med vad KO tidigare har framfört och förbjuder tre av tio bilder i kampanjen samt två av fyra uttryck. Domstolsförbudet är förenat med ett vite på tre miljoner kronor.

För att läsa domen med diarienummer 2019/394, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se.

För mer information
Kontakta presstjänsten, tel 054-19 40 20