Fortsatt stora säkerhetsbrister på lekland

Pressmeddelande: 3 juli 2019
Konsumentverket har undersökt säkerheten på åtta lekland. Samtliga visade sig ha allvarliga säkerhetsbrister. Bland annat hittades fel som innebär risk för strypning och hängning.

Antalet anmälningar till Konsumentverket om olyckor på lekland har ökat sedan 2005, då den första anmälan kom in. Totalt har myndigheten fått in ett drygt ett åttiotal anmälningar från konsumenter och underrättelser från företag om olyckor på lekland.

De flesta av olyckorna har varit relaterade till hoppborgar, rutschbanor och studsmattor. De vanligaste skadorna är frakturer, följt av huvudskador.

– Förra gången vi kontrollerade lekland var 2011 och tyvärr kan vi konstatera att säkerheten inte har blivit bättre sedan dess, säger Anna Strandberg, utredare vid Konsumentverket. Bristerna som vi har upptäckt handlar i de flesta fall om felaktiga konstruktioner, men även om slitage och eftersatt underhåll.

Bland de allvarligaste felen som upptäcktes var konstruktioner med öppningar där barn riskerar att fastna med huvudet och strypas eller hängas. Detta fanns på alla undersökta lekland.

– Det är såklart oroväckande att det fortfarande finns så mycket allvarliga brister i säkerheten. Tyvärr verkar det finns det en stor okunskap bland dem som driver leklanden, säger Anna Strandberg.

Konsumentverkets granskning visar på stort behov av förbättringar när det gäller leklandens förebyggande säkerhetsarbete. Detta arbete omfattar bland annat årliga besiktningar, tätare egenkontroller, övervakning av besökarna samt, inte minst, att identifierade brister åtgärdas. Allt säkerhetsarbete ska dessutom dokumenteras och följas upp.

– För att höja säkerhetsnivån på leklanden behöver branschen respektera kravet på årlig besiktning och åtgärda påträffade säkerhetsbrister, i de allvarliga fallen omedelbart, säger Anna Strandberg.

Samtliga säkerhetsbrister som upptäcktes vid årets kontroll har nu åtgärdats.

Rapport 2019:7 Marknadskontroll av säkerheten på lekland

PDF 3 MB. Öppnas i nytt fönster

Marknadskontroll av säkerheten på lekland. Kontrollen är en uppföljning av en kontroll som gjordes 2011 som visade på stora säkerhetsbrister. I rapporten konstateras att säkerheten på lekland inte blivit bättre sedan kontrollen 2011 och att många lekland fortfarande behöver förbättra sitt förebyggande säkerhetsarbete.

Kontaktperson

Anna Strandberg, utredare, nås via presstjänsten, tel 054-19 40 20