Jollyroom döms att betala vite på tre miljoner för vilseledande reareklam

Pressmeddelande: 18 december 2019
E-handelsföretaget Jollyroom, som säljer barnprodukter på nätet, döms av Patent- och marknadsdomstolen att betala tre miljoner kronor i vite. För bara en månad sedan dömdes Jollyroom att betala en marknadsstörningsavgift på 1,5 miljoner för överträdelser av reabestämmelserna i marknadsföringslagen.

Konsumentombudsmannen, KO, har reagerat på Jollyrooms ständiga rea- och utförsäljningskampanjer, där erbjudandena inte har varit så förmånliga som i reklamen.

KO tog därför bolaget till Patent- och marknadsdomstolen, PMD, och i höstas utfärdade domstolen ett interimistiskt förbud mot Jollyrooms vilseledande reareklam. Ett förbud som för en månad sedan fastställdes av domstolen och som dessutom innebar att Jollyroom skulle betala en marknadsstörningsavgift på 1,5 miljoner kronor.

Vid en uppföljande granskning av bolagets påståenden om utförsäljning hade Jollyroom brutit mot det interimistiska förbudet, eftersom priserna under kampanjen inte varit väsentligt lägre än normalt. KO tog därför Jollyroom till domstol igen. Den här gången för att domstolen skulle döma ut det vite som det interimistiska förbudet var förenat med.

I en dom som meddelades den 17 december konstaterar PMD att Jollyrooms marknadsföring strider mot det interimistiska förbudet på så sätt att bolaget har använt de aktuella uttrycken ”Allt ska bort!”, ”Shoppa utgående sortiment” och ”Gäller så långt lagret räcker” utan att priserna varit väsentligt lägre än de ordinarie priserna. Domstolen dömer därför ut vitet på tre miljoner kronor.

 — Jag är mycket nöjd med Patent- och marknadsdomstolens dom. Det här visar att det kostar att begå upprepade överträdelser av reabestämmelserna. Jag hoppas nu att också andra aktörer som använder sig av samma knep tar lärdom av detta, säger Cecilia Tisell, KO.

För att läsa domen kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se och ange diarienummer 2019/224.

Mer information:

Kontakta presstjänsten, tel 054-19 40 20