Julas solsäng stoppas på grund av allvarlig klämrisk

Pressmeddelande: 9 oktober 2019
Efter en olycka då en person klämde ett finger så illa att fingerspetsen inte gick att rädda förbjuder nu Konsumentverket Jula att sälja solsängen. Myndigheten kräver också att Jula återkallar samtliga sängar från konsument.

Olyckan, som inträffade förra sommaren, anmäldes till Konsumentverket som har funnit att konstruktionen innebär en allvarlig klämrisk.

Konsumentverket har efter det försökt förmå Jula att på frivillig väg återkalla solsängen, men utan att få gehör. Istället har bolaget fortsatt att sälja utemöbeln ännu en säsong.

Av den anledningen beslutar nu myndigheten att förbjuda Jula från att sälja sängen och kräver dessutom att bolaget återkallar samtliga sålda exemplar från konsument.

Enligt föreläggandet ska Jula ersätta varje återkallad säng med vad den kostade att köpa, alternativt erbjuda en felfri säng. Jula har nu tre månader på sig innan de måste redovisa för Konsumentverket hur återkallelsen har gått till.

Om Jula trotsar försäljningsförbudet riskerar bolaget ett vite på en miljon kronor.

För att läsa föreläggandet med diarienummer 2019/480-284, kontakta konsumentverket@konsumentverket.se. 

För mer information:

Kontakta presstjänsten tel 054-19 40 20