KO kräver Jollyroom på tre miljoner i vite

Pressmeddelande: 21 februari 2019
I höstas utfärdade Patent- och marknadsdomstolen ett interimistiskt förbud mot Jollyrooms vilseledande reareklam. Nu anser Konsumentombudsmannen, KO, att bolaget har brutit mot förbudet och kräver att ett vite på tre miljoner kronor döms ut.

Jollyroom AB, som är Nordens största företag inom baby- och barnprodukter på nätet, har under flera år haft ständiga rea- och utförsäljningskampanjer, trots att priserna inte varit lägre än vanligt.

Det här har kritiserats av Konsumentverket tidigare, men trots löften från Jollyroom om att de ska rätta sig har de missvisande kampanjerna fortsatt.

Därför lämnades ärendet över till Konsumentombudsmannen, KO, som stämde Jollyroom i höstas. Patent- och marknadsdomstolen ansåg det vara angeläget att få stopp på de misstänkta överträdelserna av marknadsföringslagen och utfärdade därför ett interimistiskt förbud för Jollyrooms vilseledande reareklam i väntan på den slutliga domen.

Beslutet innebär att Jollyroom inte får lov att påstå att de har rea eller utförsäljning om inte försäljningen sker under en begränsad tid till ett väsentligt lägre pris än normalt. Bolaget får heller inte jämföra en varas reapris med det ordinarie priset, om det ordinarie priset är påhittat.

KO har därefter granskat bolagets påståenden om utförsäljning och enligt KO har Jollyroom brutit mot förbudet, då priserna under kampanjen inte varit väsentligt lägre än normalt. KO yrkar därför att det vite på tre miljoner kronor, som förbudet är förenat med, ska utdömas.

Kontaktperson:

Pär Magnusson, processråd. Nås via presstjänsten 054-19 40 20