KO stämmer bolaget bakom Usecurity – kräver marknadsstörningsavgift

Pressmeddelande: 31 januari 2019
På drygt ett år hann Usecurity dra på sig 145 anmälningar till Konsumentverket. Nu tar KO bolaget bakom Usecurity till domstol för att få stopp på överträdelserna.

Usecurity är ett varumärke och bakom det finns bolaget Increment Security Group Gothia AB i Göteborg. Bolaget säljer olika säkerhetsrelaterade produkter, som nyckelbrickor och ID-skydd, och tjänster till privatpersoner och företag.

Usecurity har enligt Konsumentombudsmannen, KO, begått en mängd överträdelser mot marknadsföringslagen när de genom telefonförsäljning sålt nyckelbrickor till privatpersoner. Enligt KO har bolagets telefonförsäljare felaktigt påstått eller gett intryck av att försäljaren representerar eller samarbetar med konsumentens befintliga leverantör av nyckelbrickor eller har ett samarbete med Svenska stöldskyddsföreningen (SSF).

Bolagets telefonförsäljare har dessutom ringt från dolt nummer och till konsumenter vars telefonnummer är spärrade för säljsamtal i Nix-registret. Vidare har säljarna utelämnat information om ångerrätt i säljsamtalen. Marknadsföringen har framförallt riktat sig mot äldre personer.

Enligt KO är överträdelserna så allvarliga att det är motiverat att domstolen utdömer en marknadsstörningsavgift på 200 000 kronor.

Läs mer om ärendet på vår webbplats.