KO stämmer juristbyrå

Pressmeddelande: 28 oktober 2019
Konsumentombudsmannen, KO, stämmer RiVe juridiska byrå för otydlig prisinformation. Konsumenter har inte förstått hur höga kostnaderna blir för bolagets resor – som sker med eget flygplan.

Konsumentverket inledde en granskning av juristbyrån i vintras sedan det börjat komma in anmälningar från konsumenter, varav de flesta handlade om tillkommande och oväntade kostnader.

I anmälningarna uppgavs att man inte förstått eller fått information om att bolaget utgår från Borlänge och heller inte om att bolaget flyger till sina kunder i eget flygplan. Kostnaderna för resorna med det egna flygplanet har varierat mellan cirka 7 000 kronor och 25 000 kronor per resa.

Enligt KO:s granskning så har RiVe presenterat ett pris för tjänsten till konsumenterna, men har underlåtit att lämna korrekt, fullständig och tydlig information om tillkommande kostnader. Som till exempel att RiVe kan flyga med eget flygplan och hur kostnaderna beräknas.

I RiVes målgrupp ingår personer som till exempel nyligen har fått eller förväntar sig inom kort att få besked om uppsägning, avsked, omplacering eller liknande. KO menar att många i målgruppen befinner sig i en särskilt sårbar situation och är därmed extra skyddsvärda eftersom de riskerar eller redan har blivit uppsagda från sin tjänst.

KO vill nu att Patent- och marknadsdomstolen tvingar RiVe att lämna tydlig information om hur priset för den juridiska tjänsten bestäms, inklusive tillkommande avgifter och kostnader.

För att läsa stämningsansökan med diarienummer 2019/264, kontakta registraturen på konsumentverket@konsumentverket.se.

För mer information:

Kontakta presstjänsten, tel 054-19 40 20